Nieuws

Gezocht: collega (M/V) met enige zin voor destructie

Wie zijn wij:

Egeon is een groeiend ingenieursbureau uit het Gentse, voornamelijk actief rond energieprestatie en veiligheid van gebouwen. Onder onze klanten tellen wij naast tal van particulieren ook een brede waaier aan zakelijke partners, gaande van overheidsdiensten, kmo’s en retailers tot multinationals. Daarnaast fungeren we als vaste partner voor energie en veiligheid voor heel wat architectenbureaus en aannemers.
In het kader van onze continue groei zijn wij op zoek naar een nieuwe, gemotiveerde medewerker die ons team komt versterken.

Partago

Sinds kort is Egeon lid van Partago. Dat betekent dat we ons elektrisch kunnen verplaatsen door Gent en omstreken. Dat is op een energie-efficiënte en duurzame manier energieadvies geven!

Partago organiseert autodelen met elektrische wagens. Een beetje zoals Cambio, maar dan nóg iets moderner, en nóg iets toekomstgerichter. Indien je graag elektrisch wil rijden, maar de aankoopkost te hoog vindt, neem dan zeker eens een kijkje op de website van Partago!

Debietmetingen en inregeling

Voor een optimale werking van het ventilatiesysteem, dient dit voor ingebruikname te worden ingeregeld, zodat alle ventielen de juiste volumestroom doorlaten. De inregeling gebeurt volgens de norm NBN D50-001 voor woningen en NBN EN 13779 voor niet-residentiële ruimtes. Het inregelrapport wordt mee opgenomen in het ventilatieprestatieverslag.

Bij een balansventilatiesysteem mag het verschil tussen het totale toevoerdebiet en het totale afvoervolume niet groter zijn dan 20%. Zo niet is het systeem niet in balans.

Wat kunnen wij voor u als installateur doen

Ook als installateur kan u beroep doen op onze diensten. Zit het inregelen en opmeten van het actieve vermogen van het ventilatiesysteem mee in uw dienstenpakket, dan kunnen wij deze voor u uitvoeren. Zo kan u zich focussen op de plaatsing van de ventilatiesystemen.

Wij kunnen u volgende diensten aanbieden:

Wat kunnen wij voor u als bouwheer doen

Egeon treedt op als erkende ventilatieverslaggever. Wij staan in voor het opmaken van het ventilatievoorontwerp (VVO), ventilatieontwerpspecificaties (VOS) en voorzien alle onderdelen van het ventilatieprestatieverslag  (VPV). Bij meerdere ventilatiedeelverslaggevers nemen wij graag de rol van coördinator op. We beheren en volgen zo de deeltaken van de verschillende deelverslaggevers op.

Naast het administratieve gedeelte, voeren wij zelf ook de nodige metingen uit op uw installatie. Zo kan het werk van uw installateur op een onafhankelijke wijze worden nagekeken en geëvalueerd.

Ventilatieprestatieverslag - oplevering van de installatie

Het ventilatieprestatieverslag is een document dat op een overzichtelijke wijze een overzicht geeft van de diverse aspecten van het ventilatiesysteem:

Waarom ventilatieverslaggeving?

Voor nieuwe bouwaanvragen gelden vanaf 1 januari 2016 kwaliteitsspecifieke eisen voor residentiële ventilatiesystemen. Met deze nieuwe STS-ventilatie (STS-P 73-1) wil men een volwaardig kwaliteitskader voorzien voor ventilatiesystemen. Het hoofddoel bestaat enerzijds uit het beter informeren van de bouwheer en anderzijds uit het verhogen van de technische kwaliteit van de opgeleverde ventilatie installaties.

Blowerdoortests voor grote gebouwen

Ook voor luchtdichtheidsmetingen op grote gebouwen kan u bij Egeon terecht! Wij beschikken daarvoor over verschillende ventilatoren met grote debieten, en kunnen daarmee de meeste gebouwen zonder problemen testen. Voor heel grote gebouwen (> 50.000 m3) kunnen we dan weer beroep doen op ons professioneel netwerk om de benodigde capaciteit samen te brengen. Daardoor is de grootte van uw gebouw voor ons geen limiet.

Thermografie: erkenning door ITC

Sinds april 2014 is Egeon gecertificeerd door het ITC voor het uitvoeren van kwalitatieve thermografieën. Het ITC (Infrared Training Centre) is één van de belangrijkste certificeringsorganismen van IR-thermografie.

Binnenkort verwachten we eveneens onze erkenning door het BINDT (British Institute for Non-Destructive Testing). Daarmee zal Egeon één van de weinige Belgische ondernemingen zijn met beide certificeringen op zak.

Pages