Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor een optimale werking van het ventilatiesysteem, dient dit voor ingebruikname te worden ingeregeld, zodat alle ventielen de juiste volumestroom doorlaten. De inregeling gebeurt volgens de norm NBN D50-001 voor woningen en NBN EN 13779 voor niet-residentiële ruimtes. Het inregelrapport wordt mee opgenomen in het ventilatieprestatieverslag.

Bij een balansventilatiesysteem mag het verschil tussen het totale toevoerdebiet en het totale afvoervolume niet groter zijn dan 20%. Zo niet is het systeem niet in balans.

Een goed afgesteld systeem heeft niet alleen een positief effect op de levensduur van het systeem, het heeft ook een zeer grote invloed op de EPB-berekening van uw woning. Zo kan een systeem in balans gemakkelijk 5-6 E-peilpunten opleveren, indien de ventilatiedebieten kunnen worden gestaafd dmv een EPB-conform meetrapport.