Overslaan en naar de inhoud gaan

U heeft zich vast al eens afgevraagd wat het effect is van een blowerdoortest (of de luchtdichtheid van een woning) op het uiteindelijke E-peil. Met name voor woningen die in de buurt komen van de boetegrens of de subsidiegrens, maar net te hoog zijn, kan een blowerdoortest er immers voor zorgen dat het E-peil onder die betreffende grens zakt. Een blowerdoortest is vaak de goedkoopste manier om E-peilpunten te winnen (onze prijzen ziet u hier). Maar u heeft vooraf natuurlijk graag een idee of de test, die toch een extra uitgave betekent, uiteindelijk zal renderen. 

De EPB-verslaggever vertelt het u...

In principe kan u aan uw EPB-verslaggever vragen hoe goed u moet scoren qua luchtdichtheid, voor het behalen van een bepaald E-peil. Hoe goed die luchtdichtheid effectief is, is natuurlijk moeilijk in te schatten zonder meting, en vormt de grootste onzekerheid. Indien er echter enige zorg besteed is aan luchtdichtheid zal het resultaat gemakkelijk heel wat lager liggen dan de standaardwaarde waarmee in de EPB-software wordt gerekend. We komen hier later nog op terug. 

Maar hoe beïnvloedt de luchtdichtheid mijn energieverbruik?

Om in te kunnen schatten wat het effect van die luchtdichtheid op het E-peil is, is het goed eerst even dieper in te gaan op het effect van luchtdichtheid op het algemene energieverbruik. Een slechte luchtdichtheid betekent dat lucht van buiten het beschermd volume relatief gemakkelijk binnen geraakt en vice versa. Wanneer het waait zal dit al redelijk snel tot tocht leiden. Maar ook temperatuursverschillen kunnen er voor zorgen dat lucht zich doorheen de gebouwschil verplaatst: warme lucht stijgt immers (schoorsteeneffect). Beiden hebben tot gevolg dat warme lucht, en vervangen wordt door koude buitenlucht. Deze moet natuurlijk weer opgewarmd worden, en daarvoor is extra energie nodig. 

En wat is de invloed van mijn verwarmingsinstallatie?

De hoeveelheid energie die nodig is om die lucht op te warmen, hangt voornamelijk af van de efficiëntie van je verwarmingsinstallatie. Indien je bijvoorbeeld verwarmt d.m.v. een warmtepomp, zal er minder primaire energie verbruikt worden voor het opwarmen van die lucht, dan wanneer je 'slechts' een hoogrendementsketel hebt. Een betere verwarmingsinstallatie betekent dus dat je minder te winnen hebt met goede luchtdichtheid (maar nog steeds minimaal verschillende E-peil-punten)

In cijfers

Het effect wordt duidelijk geïllustreerd in onderstaande figuur. Hierin wordt het effect van de luchtdichtheid op het E-peil van een vrijstaande woning weergegeven, voor een aantal specifieke gevallen. De rode curve geeft de resultaten weer voor een woning waar de verwarming verzorgd wordt door middel van een condenserende ketel, en de ventilatie gebeurt via een type C systeem. Bij de blauwe curve gebeurt de ventilatie d.m.v. balansventilatie (type D), bij de groene wederom type C, maar ditmaal in combinatie met een warmtepomp. 

 

Effect van luchtdichtheid op het E-peil van een vrijstaande woning

 

Uit de figuur blijkt duidelijk de mogelijke invloed van de luchtdichtheid op het E-peil. Allereerst zien we dat het E-peil zelf niet per se een effect heeft op de invloed van de luchtdichtheid: de rode en de blauwe curve lopen quasi parallel, hoewel het E-peil voor de blauwe curve al heel wat lager ligt van in het begin. Dit komt doordat de warmte in beide gevallen op dezelfde manier wordt opgewekt: met een condenserende ketel. Wanneer dit echter gebeurt met een warmtepomp, dan zien we natuurlijk dat het E-peil nog een stuk lager ligt, maar vooral dat het effect van luchtdichtheid op dat E-peil heel wat minder uitgesproken wordt. Dat is ook logisch: de warmte die door kieren of spleten verloren gaat, vraagt minder primaire energie om terug aangevuld te worden...