Sloopinventaris afvalstoffen

De sloopinventaris

Sloopinventaris afvalstoffen bij afbraakwerken

Sinds 2009 is het in Vlaanderen verplicht om bij de afbraak van een gebouw van 1000 m3 of meer, dat geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden dan bewoning werd aangewend, een sloopinventaris afvalstoffen op te stellen. Deze inventaris geeft een overzicht van alle afbraakmaterialen die vrijkomen, en voor elk van die materialen de kenmerken, hoeveelheden en plaats van voorkomen. De sloopinventaris moet opgesteld worden vóór de toewijzing van de werkzaamheden tot slopen of ontmantelen. Het opstellen van de inventaris vraagt dan wel een bijkomende inspanning van de vergunninghouder, de mogelijkheid tot valorisatie van een aantal materialen en het reduceren van de afvoerkosten kunnen een aanzienlijk voordeel opleveren. 

Procedure

De houder van de stedenbouwkundige vergunning voor de sloop of ontmanteling van een gebouw geeft aan een architect of deskundige de opdracht om een sloopinventaris op te stellen voor het toewijzen van de opdracht aan een sloopbedrijf.
De deskundige volgt op dat de afvalstoffen die ontstaan bij de selectieve sloop of ontmanteling worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor verwerking.
De deskundige houdt alle gegevens over de afvoer van de bouwafvalstoffen bij voor een periode van 5 jaar.

De deskundige

Sloopinventaris bij afbraak grote gebouwen

Indien u op zoek bent naar een deskundige sloopinventaris kan u daarvoor terecht bij Egeon. Omwille van het specifieke karakter van de opdracht, afhankelijk van het project, kan geen eenduidig basistarief opgegeven worden. U kan echter te allen tijde contact met ons opnemen, zodat onze deskundige u verder kan inlichten en een competitief prijsvoorstel kan overmaken.