De EPB-aangifte

Wat is de EPB-aangifte? 

De EPB-aangifte is de ifnale stap in de volledige EPB-verslaggeving. Het is het finale dossier waarin de verslaggever alle maatregelen beschrijft die genomen zijn om de EPB-eisen na te leven, en waarin hij beschrijft of de resultaten al dan niet conform de eisen zijn.

Wanneer EPB-aangifte indienen?

De aangifte gebeurt ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw. Voor de aanvang van de werken dient echter al een startverklaring ingediend te worden. Sinds 2012 dient er vóór die startverklaring ook reeds een uitgebreide doorrekening van het project te gebeuren. 

Wat houdt de EPB-aangifte in? 

 Wettelijk is vastgelegd dat de EPB-aangifte volgende zaken dient te bevatten:

 • de ondertekende papieren afdruk van het hoofdformulier van de EPB-aangifte en haar bijlage(n);
 • het elektronische bestand (het epb-bestand), waarin de thermische isolatie, de energieprestatie en de ventilatie van het gebouw werd berekend;
 • de elektronische versie van de EPB-aangifte (het epba-bestand), die uit het epb-bestand werd gegenereerd en digitaal verstuurd werd aan de Energieprestatiedatabank;
 • de plannen van het gebouw (as-built), minstens op een schaal 1/100. Die omvatten minstens:
  • een grondplan van elk niveau met per lokaal een unieke code die overeenstemt met de codering in het epb-bestand, de voornaamste afmetingen en de aanduiding van de toevoer- en afvoervoorzieningen voor ventilatie;
  • alle gevels;
  • doorsneden waarbij elk verschillend hoogteprofiel zichtbaar is aangegeven;
  • de oriëntatie van het gebouw;
  • de plannen van de HVAC-installatie bij collectieve woongebouwen, scholen en kantoren waarvoor een E-peil berekend wordt;
  • de plannen van de verlichting bij kantoren en scholen waarvoor een E-peil berekend wordt;
 • de stavingstukken die horen bij de resultaten die via directe invoer zijn ingebracht in de EPB-software.

Wie staat in voor de EPB-aangifte? 

De EPB-verslaggever, die aangesteld wordt door de bouwheer, verzorgt de EPB-aangifte. 

Hoeveel kost een EPB-aangifte? 

Onze kostprijs voor een EPB-aangifte start bij 350 excl. BTW voor een verbouwing. Uitgebreidere info vindt u op onze pagina met prijzen voor EPB-verslaggeving

 

Bron