Aller au contenu principal

1. Indien de verwarming van het publieke gebouw gebeurt door middel van stookolie, dient de publieke organisatie te zorgen voor de installatie van een stookoliedebietmeter.

2. De publieke organisatie stelt ons aan als extern energiedeskundige

3. De startmeterwaarden van elektriciteit, gas en stookolie worden door ons genoteerd

4. De organisatie stelt plannen beschikbaar van het publiek gebouw. Indien geen plannen beschikbaar zijn, wordt het betreffende gebouw opgemeten door Egeon.

5. Er wordt een plaatsbezoek gebracht aan het publiek gebouw, in aanwezigheid van de gebouwbeheerder (of een aangestelde) die op de hoogte is van de gebruikte technieken. Dit neemt ongeveer 2u in beslag.

6. De meterstanden worden na 1 jaar opnieuw opgenomen. Hierdoor is het jaarlijks verbruik van elektriciteit, gas en stookolie gekend en kan het kengetal worden berekend

7. Na het ontvangen van een officiëel ondertekend energieprestatiecertificaat, hangt u dit uit op een voor het publiek gemakkelijk zichtbare plaats.