Aller au contenu principal

Snel en efficiënt een sloopopvolgingsplan (SOP)

Heeft u een sloopopvolgingsplan nodig? De sloopdeskundigen van Egeon kunnen dit voor u snel en efficiënt opmaken. Bent u op zoek naar prijsinformatie dan vindt u die op onze pagina met richtprijzen voor een sloopopvolgingsplan. De prijzen zijn echter steeds projectafhankelijk, voor een vaste prijs voor uw project kan u dus steeds een offerte opvragen.

Achtergrond

Sinds 5 juni 2018 maakt het sloopopvolgingsplan (SOP) onderdeel uit van de verplichte bijlagen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning:

 • Voor gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 1.000 m³ voor alle niet-residentiële gebouwen waarop de vergunning betrekking heeft
 • Voor gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 5.000 m³ voor alle in hoofdzaak residentiële gebouwen – met uitzondering van eengezinswoningen
 • In het kader van infrastructuurwerken
 • In het kader van onderhoudswerken aan infrastructuur en waarvan het uit te breken volume groter is dan 250 m³.

Doel

Het bekomen van zuivere afvalstromen, en het hergebruik ervan
Een veiligere afbraak voor onder andere werklieden en omwonenden

Wat houdt het in?

 • Identificatie van de betrokken gebouwen, inclusief beschrijving van gebruik en historiek
 • Identificatie van de tussenkomende personen
 • Sloopinventaris, met opsomming en kwantificatie van alle gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstromen die vrij zullen komen bij de afbraak
 • Destructieve asbestinventaris
 • Risico-analyse van de sloopwerken

Waarvoor dient het?

Voordeel voor de aannemer sloopwerken:

 • Zij kunnen op een objectieve manier een gedetailleerde offerte opmaken
 • Zij hebben inzicht in de aanwezige gevaarlijke afvalstoffen en voorzorgsmaatregelen
 • Zij kunnen vooraf hun werknemers/onderaannemers op de hoogte brengen van welke afvalstromen vrij zullen komen

Voordeel voor de ‘veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking’:

 • De gevaarlijke afvalstoffen zijn voor de start der werken reeds gekend
 • De risico-analyse voor de afbraak werken, die onderdeel is van het SOP, kan gecombineerd worden met de eigen risico-analyse

Voordeel voor de eigenaar:

 • De aannemer sloopwerken kan een correctere offerte voorleggen
 • De hoeveelheid onverwachte meerkosten kunnen tot een minimum herleid worden

Hoogmilieurisicoprofiel- en laagmilieurisicoprofiel-puin

Sinds 24/8/2018 wordt er voor baksteen en beton een verschil gemaakt tussen hoogmilieurisicoprofielpuin (HMRP) en laagmilieurisicoprofielpuin (LMRP).

LMRP is goedkoper om af te voeren naar de breekcentrale.
Om uw puin als LMRP te laten erkennen, wordt de hulp ingeroepen van een kwaliteitskader.
Momenteel is ‘Tracimat’ de enige erkende sloopbeheerorganisatie die een kwaliteitskader aanbiedt.

Een erkende sloopdeskundige maakt een SOP op en registreert deze bij het portaal van Tracimat. 

De Tracimat-procedure

Tracimat controleert de kwaliteit van het geregistreerde SOP tegen betaling.
De dossierkost begint bij €270, afhankelijk van de grootte van het project.

De sloopdeskundige wordt ook daarna bij het project betrokken.
Nadat de gevaarlijke stoffen zoals bv. asbest voorafgaand aan de eigenlijke sloop verwijderd zijn, dient een sloopdeskundige een controlebezoek uit te voeren. De sloopdeskundige bekijkt dan of de gevaarlijke stoffen correct en volledig verwijderd zijn, zodat men zeker is dat het puin daarna ‘proper’ is. Daarnaast vraagt de sloopdeskundige de gegevens op van de verwerkingsinstellingen waar de gevaarlijke afvalstoffen naartoe gebracht zijn.

Sinds 01/07/2022 is het volgen van de Tracimat-procedure bij projecten waar een SOP bij aanvraag bouwvergunning nodig was verplicht.

Meer info hieromtrent vindt u terug op www.tracimat.be.