Aller au contenu principal

Voor nieuwe bouwaanvragen gelden vanaf 1 januari 2016 kwaliteitsspecifieke eisen voor residentiële ventilatiesystemen. Met deze nieuwe STS-ventilatie (STS-P 73-1) wil men een volwaardig kwaliteitskader voorzien voor ventilatiesystemen. Het hoofddoel bestaat enerzijds uit het beter informeren van de bouwheer en anderzijds uit het verhogen van de technische kwaliteit van de opgeleverde ventilatie installaties.

Voor alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen voor nieuwe wooneenheden of ingrijpende energetische renovaties gelden vanaf 1 januari 2016 volgende verplichtingen voor de aangifteplichtige:

  • Een ventilatievoorontwerp (VVO) laten opmaken voor de start van de werkzaamheden (startverklaring). Dit is een plan waarop een overzicht te zien is van alle ventilatiecomponenten.
  • Bepalen van de ventilatieontwerpspecificaties (VOS), met daarin alle EPB-gerelateerde prestatie eisen waaraan uw installatie dient te voldoen.
  • Een ventilatieprestatieverslag (VPV) laten opstellen door een erkende ventilatieverslaggever bij de oplevering van het ventilatiesysteem. Hiermee wordt nagegaan of de ventilatie aan de opgestelde EPB-eisen voldoet. In het prestatieverslag wordt gelet op o.a. de (regeling van) ventilatiedebieten, luchtfiltratie, isolatie en luchtdichtheid van ventilatiekanalen, onderhoud, …