Aller au contenu principal

Sinds 1995 is iedere werkgever verplicht te beschikken over een asbestinventaris en dient hij zijn personeel op de hoogte te brengen van de aanwezige mogelijks asbesthoudende producten op de werkplaats. Deze inventaris vormt de basis voor de opmaak en de opvolging van het asbestbeheersprogramma dat iedere werkgever dient te voeren. Sinds 23 november 2022 dien je bij de verkoop van een gebouw over een asbestattest te beschikken. Alle info over het asbestattest vind je hier

Asbest is een volledig natuurlijk product, en is de verzamelnaam voor verscheidene mineralen, welke een fijne vezelvormige structuur hebben. Deze fijne vezelstructuur vormt dan ook het grote gevaar voor de gezondheid van de mens (diepe indringing via de luchtwegen). Zolang de toepassing waarin asbest zit verwerkt, niet beschadigd raakt, is er echter weinig gevaar voor de gezondheid van de werknemers of gebruikers van het gebouw.

De uitvoering van renovatiewerken in een gebouw, zorgt er echter voor dat de onbeschadigde toestand van de asbesthoudende producten, gewijzigd kan worden, met alle mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de werklieden in de buurt. Vandaar dat de verplichting bestaat om voorafgaand aan alle werken, de asbestinventaris te overhandigen aan de verschillende aannemers die werken komen uitvoeren in de onroerende staat van het gebouw. Doordat de werknemers van de aannemers zo op de hoogte zijn van de mogelijks asbesthoudende producten op de plaats van tewerkstelling, kunnen zij de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om zichzelf en de omgeving te beschermen tegen het vrijkomen van asbestvezels.

Hoewel de verplichting om een actuele asbestinventaris te hebben dus al bijna 20 jaar bestaat, beschikken veel werkgevers nog niet over een dergelijk instrument. Egeon kan u hierbij bijstaan en kan zorgen voor:

  • Een rondgang met de preventiedienst van uw bedrijf waarbij de mogelijks asbesthoudende producten worden geïdentificeerd;
  • Staalname en -analyse in een erkend labo;
  • On-site aanbrengen van merktekens op alle asbesthoudende producten;
  • Opmaak en actualisatie van de asbestinventaris per gebouw;
  • Opmaak en actualisatie van het asbestbeheersprogramma, op maat van uw bedrijf.

Neem hier contact op met ons voor een vrijblijvende offerte.