Nieuws

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen

De verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen is een verhoging van de  standaard investeringsaftrek, die toegekend wordt aan investeringen die leiden tot een daling van het energieverbruik.  De verhoging bedraagt steeds 10%, en de totale aftrek hangt dus af van de hoogte van de basisaftrek. Voor aanslagjaar 2013 (investeringen in 2012) bedraagt deze laatste 5,5%, wat de totale aftrek op 15,5% brengt. 

EPC-regelgeving nog steeds niet voldoende gevolgd

 Veel makelaars en notarissen vermelden nog steeds geen energiescore (EPC) in hun advertenties voor huizen of appartementen. Nochtans is dat sinds 1 janauri verplicht.
VRT

Volgens een steekproef van het Vlaams Energieagentschap ging meer dan 60% van de makelaars en zo'n 40% van de notarissen in de fout, zegt VTM. Wie een woning aanbiedt zonder EPC riskeert een boete tussen 500 en 5.000 euro.

Tips voor een betere luchtdichtheid

 
Heeft u regelmatig last van een onaangename, kille tocht in uw woning? Wenst u een luchdichtheidstest uit te laten voeren, en wil u daarbij graag een zo goed mogelijk resultaat? Tips voor het verbeteren van de luchtdichtheid van uw woning vindt u via de volgende link: 
Tips voor een betere luchtdichtheid
 
 

EPC-score vermelden verplicht

Vanaf 1 januari 2012 moet u verplicht het kengetal van het energieprestatiecertificaat (EPC) en het adres van de woning vermelden in alle advertenties voor verkoop of verhuur van woningen. De verplichting geldt voor alle advertenties in folders, tijdschriften, kranten, websites, nieuwsbrieven, beurzen, TV of radio.

EPC voor publieke gebouwen > 500 m2 : Hoog tijd!

   Het lijkt nog veraf: publieke gebouwen groter dan 500 m2 dienen vanaf januari 2013 over een ''EPC Publieke gebouwen'' te beschikken. Die termijn is echter dichterbij dan je denkt: gezien bij de opmaak van zo een EPC de energieverbruiken van exact 1 jaar gebruikt moet worden, dient het opmeten van die verbruiken ten laatste aan te vangen in december 2011. Nu dus... 

Effect van luchtdichtheidstest op het E-peil

U heeft zich vast al eens afgevraagd wat het effect is van een blowerdoortest (of de luchtdichtheid van een woning) op het uiteindelijke E-peil. Met name voor woningen die in de buurt komen van de boetegrens of de subsidiegrens, maar net te hoog zijn, kan een blowerdoortest er immers voor zorgen dat het E-peil onder die betreffende grens zakt.

Strengere vereiste voor premie dakisolatie vanaf 2012

Vanaf 2012 worden de eisen voor het verkrijgen van een dakisolatiepremie via de netbeheerder strenger voor woningen die al sinds 2006 zijn aangesloten op het distributienet. De minimale R-waarde voor het verkrijgen van premies stijgt van minstens 3 naar 3,5 m²K/W vanaf 2012. Voor alle facturen die vanaf 1 januari 2012 worden uitgeschreven, zal het dus nodig zijn om een minimale R-waarde van minstens 3,5 m²K/W te plaatsen, ook indien de werken al in 2011 werden uitgevoerd.

Thermografisch beeld van Gent

Voor (mini-)thermografie kan u sinds kort ook terecht bij Egeon, maar stad Gent neemt het op een nog wat grotere schaal aan: op warmtefoto.gent.be vindt u een grote thermografische foto van Gent, genomen vanuit de lucht op een koude winterdag. Hier kan u als inwoner van Gent inschatten hoe goed uw huis (dak) geïsoleerd is, en - minstens even leuk - hoe het met de buren gesteld is. 

Egeon gelooft in Zuiderlicht

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Egeon een participatie genomen in Zuiderlicht cvba. Zuiderlicht cvba verenigt milieubewuste mensen en bedrijven met een hart voor duurzame energie en milieuvriendelijke woningen.Zuiderlicht brengt gebruikers en producenten van duurzame energie en milieuvriendelijke woningen, grondeigenaars en in het algemeen allen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij duurzame energie en bouw, samen volgens de beginselen van de coöperatie.

Egeon voert vanaf heden ook blowerdoortests of luchtdichtheidsmetingen uit

Retrotec blower doorU kan vanaf nu bij Egeon ook terecht voor blowerdoortests of luchtdichtheidsmetingen. Met behulpvan een blower door wordt de luchtdichtheid van een woning gemeten. Wanneer u een gemeten waarden kan meenemen in uw EPB-verslaggeving, zal dat in vele gevallen leiden tot een aanzienlijk beter E-peil. De 'waarde bij ontstentenis', de standaard-waarde in de software zeg maar, is immers erg pessimistisch.

Pages