Nieuws

EPC voor publieke gebouwen > 500 m2 : Hoog tijd!

   Het lijkt nog veraf: publieke gebouwen groter dan 500 m2 dienen vanaf januari 2013 over een ''EPC Publieke gebouwen'' te beschikken. Die termijn is echter dichterbij dan je denkt: gezien bij de opmaak van zo een EPC de energieverbruiken van exact 1 jaar gebruikt moet worden, dient het opmeten van die verbruiken ten laatste aan te vangen in december 2011. Nu dus... 

Effect van luchtdichtheidstest op het E-peil

U heeft zich vast al eens afgevraagd wat het effect is van een blowerdoortest (of de luchtdichtheid van een woning) op het uiteindelijke E-peil. Met name voor woningen die in de buurt komen van de boetegrens of de subsidiegrens, maar net te hoog zijn, kan een blowerdoortest er immers voor zorgen dat het E-peil onder die betreffende grens zakt.

Strengere vereiste voor premie dakisolatie vanaf 2012

Vanaf 2012 worden de eisen voor het verkrijgen van een dakisolatiepremie via de netbeheerder strenger voor woningen die al sinds 2006 zijn aangesloten op het distributienet. De minimale R-waarde voor het verkrijgen van premies stijgt van minstens 3 naar 3,5 m²K/W vanaf 2012. Voor alle facturen die vanaf 1 januari 2012 worden uitgeschreven, zal het dus nodig zijn om een minimale R-waarde van minstens 3,5 m²K/W te plaatsen, ook indien de werken al in 2011 werden uitgevoerd.

Thermografisch beeld van Gent

Voor (mini-)thermografie kan u sinds kort ook terecht bij Egeon, maar stad Gent neemt het op een nog wat grotere schaal aan: op warmtefoto.gent.be vindt u een grote thermografische foto van Gent, genomen vanuit de lucht op een koude winterdag. Hier kan u als inwoner van Gent inschatten hoe goed uw huis (dak) geïsoleerd is, en - minstens even leuk - hoe het met de buren gesteld is. 

Egeon gelooft in Zuiderlicht

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Egeon een participatie genomen in Zuiderlicht cvba. Zuiderlicht cvba verenigt milieubewuste mensen en bedrijven met een hart voor duurzame energie en milieuvriendelijke woningen.Zuiderlicht brengt gebruikers en producenten van duurzame energie en milieuvriendelijke woningen, grondeigenaars en in het algemeen allen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij duurzame energie en bouw, samen volgens de beginselen van de coöperatie.

Egeon voert vanaf heden ook blowerdoortests of luchtdichtheidsmetingen uit

Retrotec blower doorU kan vanaf nu bij Egeon ook terecht voor blowerdoortests of luchtdichtheidsmetingen. Met behulpvan een blower door wordt de luchtdichtheid van een woning gemeten. Wanneer u een gemeten waarden kan meenemen in uw EPB-verslaggeving, zal dat in vele gevallen leiden tot een aanzienlijk beter E-peil. De 'waarde bij ontstentenis', de standaard-waarde in de software zeg maar, is immers erg pessimistisch.

Wat is een goed EPC?

Vanaf wanneer kan men spreken over een goed EPC? Het is niet evident om te bepalen of een zeker kengetal op een energieprestatiecertificaat goed dan wel slecht is. Het kengetal wordt immers bepaald door een heel aantal parameters, en geeft ook geen absolute appreciatie van het te verwachten energiegebruik weer. Belangrijk om weten is bijvoorbeeld dat het totale geschatte energieverbruik wordt gedeeld door het totale bewoonbare oppervlakte van een woning.

Erkenning als auteur van haalbaarheidsstudies voor gebouwen groter dan 1000 m2 in Wallonië

Vanaf 11/03/2011 is Egeon door het Waalse gewest erkend als auteur van haalbaarheidsstudies voor gebouwen groter dan 1000 m2. Wij zijn verheugd dat onze dossier werd goedgekeurd, en dat wij deze service nu niet langer enkel in Vlaanderen kunnen aanbieden.
Ons erkenningsnummer is: AEF-00143
Deze erkenning laat ons toe om de verplichte haalbaarheidsstudies voor alternatieve energietechnieken uit te voeren. Deze zijn verplicht voor nieuw te bouwen gebouwen met een oppervlakte groter dan 1000 m2. Hierbij wordt naar volgende technieken gekeken: 

Verstrenging E-peil: E70 vanaf 2012, E60 vanaf 2014

VEA meldt dat de Vlaamse Regering principieel akkoord gaat met een verdere verstrenging van de E-peil eis. Vanaf 2012 wordt het maximale E-peil 70, vanaf 2014 zakt dat verder naar 60.

Bouwknopen voor EPB-verslaggeving ingevoerd vanaf 1 januari 2011

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) meldt dat het ministerieel besluit van 1 december 2010 dat de invoeringsdatum voor het inrekenen van de bouwknopen vastlegt op 1 januari 2011, op 8 december 2010 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. Dit betekent dat bij de EPB-verslaggeving van gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend op 1 januari 2011 of later,  bouwknopen in rekening gebracht moeten worden bij de berekening van het K- en E-peil.

Pages