Aller au contenu principal

Het energieprestatiecertificaat (EPC) werd in het leven geroepen om kandidaat-kopers of -huurders een idee te geven van de energieperformantie van de woning waarop ze hun oog lieten vallen. Op die manier wil de overheid een extra selectiedruk introduceren in de woningmarkt, die ervoor moet zorgen dat huiseigenaren meer belang hechten aan energiebesparende maatregelen. Momenteel geniet het EPC misschien nog een beperkte bekendheid, en is het voor vele huurders of kopers nog geen doorslaggevende factor bij de uiteindelijke keuze. Met de opkomst van het milieu- en energiebewustzijn, gekoppeld aan de verwachte stijging van energieprijzen, lijkt het echter onwaarschijnlijk dat het EPC niet stelselmatig meer zal gaan doorwegen bij de finale keuze voor een woning. Het is voor de eigenaar dan ook interessant om een EPC met een zo goed mogelijk kengetal voor te kunnen leggen, vandaag al, maar zeker in de toekomst.
Hieronder vindt u een aantal punten die kunnen zorgen voor een beter kengetal. De eerste punten zijn het eenvoudigst te realiseren, terwijl de latere punten wat meer ingrijpend werk verwachten. Indien u nog vragen hebt, mag u ons natuurlijk altijd contacteren.
 

1. Verzamelen 'bewijsmateriaal' isolatie e.d.

De energiedeskundige zal tijdens een huisbezoek informatie verzamelen over de toestand van uw woning. Een hele reeks factoren kan eenvoudig vastgesteld worden: type ramen, isolatie van warmwaterbuizen, aanwezigheid van thermostatische kranen... Anderzijds zijn er ook een aantal factoren die een belangrijke invloed kunnen hebben op het kengetal, maar die de deskundige niet simpelweg kan zien of afleiden. In dat geval kan het in uw voordeel zijn om bewijsstukken voor te kunnen leggen. Bij twijfel is de deskundige immers genoodzaakt om de minst gunstige situatie in de software in te geven, wat resulteert in een slechter kengetal. Wat mag de deskundige gebruiken als bewijsmateriaal?
- Een bestaande EPB-aangifte
- Een bestaand energieprestatiecertificaat
- Plannen: vergunningsaanvragen, uitvoeringsplannen of -details
- Subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid (bijvoorbeeld renovatiepremie)
- Facturen op het betreffende adres met info over materialen of installaties
- Werfverslagen, post-interventiedossier of vorderingsstaten met info over materialen of installaties
- Lastenboeken
- Chronologie van foto's van het bouwproces

 

2. Isolatie leidingen verwarming buiten beschermd volume

Het beschermd volume van een woning is het gedeelte van de woning dat verwarmd wordt. De deskundige beschikt over een protocol om het beschermd volume precies te bepalen, maar met de voorgaande definitie kom je ook al een heel eind. Het spreekt voor zich dat een verwarmingsketel buiten het beschermd volume (bijvoorbeeld een niet-afgewerkte kelder) minder gunstig is voor het kengetal, aangezien de warmte die uit de ketel ontsnapt niet bijdraagt aan de verwarming van de woning. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de leidingen die de ketel verbinden met het beschermd volume. Het isoleren van deze leidingen is erg gemakkelijk en relatief goedkoop, en resulteert in een gemakkelijke winst in het kengetal van uw EPC. Daarenboven is het isoleren van leidingen één van de best renderende investeringen op energievlak, met vaak een terugbetaaltijd van slechts enkele maanden. Leidingen binnen het beschermd volume dienen niet geïsoleerd te worden, aangezien zij hun warmte ook afgeven binnen het beschermd volume dat sowieso verwarmd dient te worden.

Klik hier voor het vervolg