Nieuws

Wat is een goed EPC?

Vanaf wanneer kan men spreken over een goed EPC? Het is niet evident om te bepalen of een zeker kengetal op een energieprestatiecertificaat goed dan wel slecht is. Het kengetal wordt immers bepaald door een heel aantal parameters, en geeft ook geen absolute appreciatie van het te verwachten energiegebruik weer. Belangrijk om weten is bijvoorbeeld dat het totale geschatte energieverbruik wordt gedeeld door het totale bewoonbare oppervlakte van een woning.

Erkenning als auteur van haalbaarheidsstudies voor gebouwen groter dan 1000 m2 in Wallonië

Vanaf 11/03/2011 is Egeon door het Waalse gewest erkend als auteur van haalbaarheidsstudies voor gebouwen groter dan 1000 m2. Wij zijn verheugd dat onze dossier werd goedgekeurd, en dat wij deze service nu niet langer enkel in Vlaanderen kunnen aanbieden.
Ons erkenningsnummer is: AEF-00143
Deze erkenning laat ons toe om de verplichte haalbaarheidsstudies voor alternatieve energietechnieken uit te voeren. Deze zijn verplicht voor nieuw te bouwen gebouwen met een oppervlakte groter dan 1000 m2. Hierbij wordt naar volgende technieken gekeken: 

Verstrenging E-peil: E70 vanaf 2012, E60 vanaf 2014

VEA meldt dat de Vlaamse Regering principieel akkoord gaat met een verdere verstrenging van de E-peil eis. Vanaf 2012 wordt het maximale E-peil 70, vanaf 2014 zakt dat verder naar 60.

Bouwknopen voor EPB-verslaggeving ingevoerd vanaf 1 januari 2011

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) meldt dat het ministerieel besluit van 1 december 2010 dat de invoeringsdatum voor het inrekenen van de bouwknopen vastlegt op 1 januari 2011, op 8 december 2010 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. Dit betekent dat bij de EPB-verslaggeving van gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend op 1 januari 2011 of later,  bouwknopen in rekening gebracht moeten worden bij de berekening van het K- en E-peil.

EPC's en EPB-verslaggeving in Leuven en Zoutleeuw

Door een recente verhuis kunnen we vanaf heden ook EPC's en EPB-verslaggeving aanbieden in de buurt van Leuven en van Zoutleeuw. Onze prijzen blijven geldig.  

Tips voor een goed EPC: 4-6

4. Thermostatische kranen (10-20 ptn, premies en aftrek)
Thermostatische radiatorkranen kunnen relatief eenvoudig geplaatst worden, verhogen het comfort en gebruiksgemak van uw verwarmingsinstallatie én zorgen voor een beter kengetal op het EPC. Voor een bedrag rond 25 euro vind je al een degelijke thermostatische kraan.

Tips voor een goed EPC: 1-3

Het energieprestatiecertificaat (EPC) werd in het leven geroepen om kandidaat-kopers of -huurders een idee te geven van de energieperformantie van de woning waarop ze hun oog lieten vallen. Op die manier wil de overheid een extra selectiedruk introduceren in de woningmarkt, die ervoor moet zorgen dat huiseigenaren meer belang hechten aan energiebesparende maatregelen. Momenteel geniet het EPC misschien nog een beperkte bekendheid, en is het voor vele huurders of kopers nog geen doorslaggevende factor bij de uiteindelijke keuze.

Pages